پنجشنبه, 04/19/1399 - 10:40 ghazvin-admin

?افتتاح اولین پارک شهروندی با رویکرد مدیریت پسماند در کشور در منطقه مینودر

 

? مجری : سازمان بسیج سازندگی استان قزوین

 

 

? بهره بردار : شهرداری قزوین