شناسه خبر :۴۸۹۴

پرواربندی گوساله شغلی ساده برای تامین معاش یک خانواده

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج سازندگی استان قزوین، شناخت ظرفیت ها و استفاده از آن یکی از بهترین راه های موفقیت در زندگی است . از سویی تحقق اقتصاد مقاومتی نیز نیازمند استفاده از همین ظرفیت های ناشناخته و تبدیل از حالت بالفعل به بالقوه است .

حمیدرضا جعفری از افرادی است که در حوزه پروار بندی گوساله ورود کرده است . او که در سالیانی نه چندان دور در این شغل کار کرده بود بنا به شرایط روزکار مدتی از این کار فاصله گرفت و وارد حوزه کشاورزی شد اما امروز دوباره به این شغل پدری خود بازگشته است.

    تازه ها