شناسه خبر :۴۸۳۱

انگور، بستری مناسب برای اشتغال زایی/ همت‌ها، ریشه در وجود انسان دارند

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج سازندگی استان قزوین، بدون شک در شرایط فعلی که دو گانه اقتصاد مقاومتی و لزوم اشتغال زایی در کشور مطرح است، دستگاه های اجرایی و همچنین مردم باید به دنبال زمینه هایی جدید برای ایجاد اشتغال و در نتیجه تحقق اقتصاد مقاومتی باشند.

صرف نظر از نگاهی که در بین مردم کشورمان به مقوله اشتغال وجود دارد، جوان امروز باید به خوبی به این باور برسد که گل اشتغال در سایه همت خود جوان شکوفه می زند و می روید و اوست که باید امروز با همت خود نه تنها برای خود بلکه برای دیگر جوانان این مرز و بوم اشتغال ایجاد کند.

    تازه ها