برگزاري اردوهاي جهادي در نوروز 96/مهمترين رويكرد اردوهاي جهادي ترويج فرهنگ و تفكر ...
  دانشجويان جهادگر اين بار در روستاهاي توابع طارم سفلي استان قزوين
  اردوي جهادي دانشجويان پسر دانشگاه علوم پزشكي قزوين
  لبخند رضايت محرومين بزرگترين عيدي براي ماست
  اقتصاد مقاومتي
  امام جمعه قزوين:
  دنياگرايي تحقق اقتصاد مقاومتي را با مشكل مواجه كرده است
  امام جمعه قزوين گفت: قرار گرفتن مديران نا كارآمد در مسئوليت‌ها، مصداق بارز دنياگرايي است و اين اقدام ...
  اردوهاي جهادي
  مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه‌هاي استان قزوين:
  برگزاري اردوهاي جهادي در نوروز 96/مهمترين رويكرد اردوهاي جهادي ترويج فرهنگ و تفكر بسيجي است
  مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه‌هاي استان قزوين گفت: مهمترين رويكرد ما در اجراي اردوهاي جهادي ترويج فرهنگ ...
  محروميت زدايي
  مسئول سازمان بسيج سازندگي استان قزوين:
  لبخند رضايت محرومين بزرگترين عيدي براي ماست
  مسئول سازمان بسيج سازندگي گفت: با فرارسيدن سال نو در راستاي تكريم نيازمندان، 300 بسته حمايتي در مناطق محروم اين ...
  تازه ها
  استان ها
  لينكستان