شنبه 1399/12/30 - 03:56 ghazvin-admin
اردوی جهادی پزشکی در ایام نوروز ۱۴۰۰

خدمات رایگان درمانی و دندانپزشکی در زندان مرکزی قزوین

گروه های جهادی تخصصی پزشکی در ایام نوروز ۱۴۰۰ به زندانیان زندان مرکزی قزوین خدمات رایگان ارائه خواهند داد

به گزارش روابط عمومی؛ گروه های جهادی تخصصی سازمان بسیج دانشجویی استان قزوین با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،اداره کل زندانهای استان قزوین و سازمان بسیج سازندگی دست در دست هم در ایام نوروز ۱۴۰۰ برای زندانیان زندان مرکزی قزوین خدمات درمانی رایگان دندانپزشکی ارائه خواهند داد.