چهارشنبه 1399/12/27 - 23:22 ghazvin-admin
در رزمایش کمک مومنانه صورت گرفت

تهیه ۲۵۰ بسته کمک معیشتی و توزیع بین نیازمندان

بسیجیان گروه جهادی شهید سلیمانی شهر الوند توانستند ۲۵۰ بسته معیشتی تدارک ببینند و در روستاها توزیع نمایند.

به گزارش روابط عمومی؛ به مناسبت میلاد امام حسین (ع) بسیجیان حوزه مقاومت بسیج شهید بهشتی شهر الوند ۲۵۰ بسته کمک معیشتی هرکدام به ارزش ۲۵۰ هزار تومان را در قالب گروه جهادی شهید سلیمانی بین نیازمندان روستاهای پیر یوسفیان و کمال آباد به صورت آبرومندانه توزیع نمودند.