شنبه 1399/07/05 - 09:21 ghazvin-admin
در راستای جهش تولید در استان قزوین صورت گرفت

دوره آموزشی یک روزه روند ایجاد تعاونی ها در صندوق های قرض الحسنه اشتغالزا بسیج

این دوره با هدف آموزشِ چگونگی تشکیل تعاونی ها در ذیل صندوق های قرض الحسنه به جمعی از تسهیلگران، و با مشارکت اداره کل تعاون و امور اجتماعی استان قزوین برگزار شد.

در راستای جهش تولید وکمک به اشتغال زایی در استان قزوین صورت گرفت. 

🔰دوره آموزشی یک روزه روند ایجاد تعاونی ها در صندوق های قرض الحسنه اشتغالزای بسیج

🔸این دوره با هدف آموزشِ چگونگی تشکیل تعاونی ها در ذیل صندوق های قرض الحسنه به جمعی از تسهیلگران، و با مشارکت اداره کل تعاون و امور اجتماعی استان قزوین برگزار شد.
 
🔸جمعی از اساتید حوزه کارآفرینی،تسهلیگران صندوق های قرض الحسنه، مسئولین بسیج سازندگی استان و نواحی و اداره کل تعاون، کار وامور اجتماعی در این برنامه حضور داشتند.

شهریور99 


#سازمان_بسیج_سازندگی_قزوین
#جهش_تولید
#کارآفرینی
#اشتغالزایی
#صندوق_قرض‌الحسنه
#تعاونی

@sbs_qazvin