دوشنبه 1399/04/23 - 08:59 ghazvin-admin
توسط بسیج سازندگی استان قزوین اجراگردید :

ساخت اولین پارک آموزشی با رویکرد مدیریت پسماند در سطح کشور

ساخت اولین پارک آموزشی با رویکرد مدیریت پسماند در سطح کشور با مساحت بیش از ۵۵هزار متر مربع که شامل فضای سبز، بنای سه طبقه آموزشی در مساحت ۲۵۵متر مربع و محیط بازی کودکان است که در مدت ۱۵ماه اجرا و در مراسمی به مناسبت روز ملی شهرداری ها و دهیاری ها توسط استاندار محترم و سایر مسئولین استان و شهرداری قزوین به بهره‌برداری رسید.


استاندار قزوین در این مراسم عنوان نمود:مردم از اینکه بسیج سازندگی در کنار دیگر ارگان ها از جمله شهرداری مشغول به خدمت رسانی است رضایت کامل دارند.


طاهر خانی شهردار قزوین نیز ضمن تقدیر از بسیج سازندگی ، بوستان شهروندی را شاخص ترین پروژه ی شهر قزوین در سال جاری عنوان نمود.


در پایان این برنامه با اهدا لوح از خدمات بسیج سازندگی قدر دانی گردید.