چهارشنبه 1399/04/11 - 09:41 ghazvin-admin
بایسته های جهش تولید

۱۰۰روز اول هر دوره ای در کارنامه کاری مسئولان بسیار مهم است و سعی می کنند تا آن روز عملکرد مثبت واثرگذار خود را به جامعه مخاطب اطلاع رسانی نماید.

100روز از ابلاغ شعار سال توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی میگذرد و گویی خبری از مسولین نسبت به اهم اقدامات به محضر رهبر انقلاب و مردم نیست و امورات تحولی قابل عرضی درخصوص جهش تولید نیز به چشم مردم برخورد نکرده .


بنابراین گفتمان مطالبه گری باید بیش از پیش برجسته تر باشد تا فرمایش ولی زمان زمین نماند جا دارد به این موضوع بصورت خاص پیگیری شود که دراین مقال نمی گنجد.


واما بایسته های جهش تولید:


بر همگان واضح و مبرهن است که کلید حل مشکلات اقتصادی در رونق تولید می باشد و با رونق گرفتن تولید و اشتغالزایی،مشکلات فرهنگی ،معیشتی وبعضا امنیتی کشور بهبود خواهدیافت،وبه تبع آن تولید ناخالص ملی به عنوان یکی از مولفه های قدرت تقویت خواهد شد و باعملیاتی شدن فرمان جهش تولید، تحریم همه جانبه تبدیل به فرصت طلایی جهت پیشرفت کشور می گردد .آنوقت می توان ایران را در زمره کشورهای برتر اقتصادی جهان دید.


یکی از الزامات تحقق جهش تولید وظایف خاص دولت و برنامه ریزی برای عملیاتی شدن آن در تمامی ابعاد جهش تولید می باشد و نباید صرفا آنرا در اقتصاد و کالا خلاصه کرد.


برای جهانی شدن می بایست در تولید دانش ،تولید تکنولوژی نوین ،تولید فرهنگ و رسانه جهش داشته باشیم یعنی از حالت ایستایی و سکون وتقلیدی خارج وبا توجه به علوم نوین و آماده سازی بسترهای لازم واستفاده ازپتانسیل نیروی انسانی مولد وتوانا،کشور عزیزمان رابه یک ابر قدرت جهانی در تمامی ابعاد فراهم کرد که دولت می بایست در این حوزه علاوه بر فراهم کردن شرایط شیب حرکتی جهش تولید،ریل گذاری مناسب و برنامه ریزی با افق بلند مدت و کوتاه مدت براساس نیازهای جامعه جهانی ،منطقه ای،داخلی را داشته باشد.


یکی دیگر از الزامات وظایف عمومی و مردمی در تحقق جهش تولید می باشد.


اینکه بنشینیم و نظاره گر باشیم چیزی را حل نمی کند و مسلما در سرعت تحقق شعار سال با کندی مواجه می شویم.


اگر نبود فرامین حضرت آقا در سیر مراحل نامگذاری سالها، یقینا درمقاطعی که فروش نفت ما صفر ویا درآمد نفتی توان پرداخت هزینه های کشور را نداشت، کشور به بحران اساسی دچار می شد و اگر بخواهیم ایران اسلامی این بزرگ پرچمدار عدالت و پیش قراول مبارزه با استکبار ،جهانی شود ما هم به نوبه خود مسئولیتهای داریم که هم تحقق این فرمان رهبر معظم انقلاب می باشد که فرمودند :"در جمهوری اسلامی هرجا که قرار گرفتید همان جا را مرکز دنیا بدانید و آگاه باشید که همه کارها به شما متوجه است".


پس ما باید با فرهنگ سازی شعار جهش تولید را تبدیل به گفتمان انقلاب نماییم. برای لبیک به ندای رهبر انقلاب فرهنگ سازی اولین گام می باشد.