چهارشنبه 1399/04/11 - 08:58 ghazvin-admin
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور

21 هزار گروه جهادی در عرصه های سازندگی کشور فعالیت می کنند

زهرایی گفت: هزار گروه جهادی فعالیت دارند و حدود 600 هزار نفر جهادگر عضو این گروه های جهادی هستند.

به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج سازندگی قزوین، سرهنگ محمد زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور در دیدار با خانواده شهید سازندگی رسول عالم باقری با اشاره به تفاوت های قرارگاه پیشرفت و آبادانی با بسیج سازندگی بیان کرد: تفاوت ها و شباهت هایی بین دو حوزه بسیج سازندگی و قرارگاه پیشرفت و آبادانی وجود دارد. سال 79 که بسیج سازندگی راه اندازی شد، ماموریت اصلی آن بر اساس فرمان مقام معظم رهبری، سامانی و سازماندهی گروه های جهادی بود.

وی گفت: در آن تاریخ 49 گروه جهادی فعالیت داشتند و امروز این تعداد به 21 هزار گروه جهادی فعالیت دارند و حدود 600 هزار نفر جهادگر عضو این گروه های جهادی هستند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور اظهار کرد: در جریان فعالیت های جهادی حدود 35 جهادگر در حین ماموریت جان خود را از دست دادند و سال گذشته در سیل خوزستان، دو عزیزان جهادگر از سازمان جهاد کشاورزی جان خود را از دست دادند.

سرهنگ زهرایی عنوان کرد: شهید رسول عالم باقری نیز با توجه به اینکه در راه جهاد و در حین ماموریت جان خود را از دست داده بود، پس از تایید مقام معظم رهبری بعنوان شهید راه سازندگی معرفی شد.

وی افزود: از سال گذشته یکی از مطالبه گری های ما پاسداشت خانواده معزز شهدا جهادی بوده است. گروه های جهادی وقتی برای اقدامات جهادی به منطقه ای اعزام می شوند، تمام فعالیتشان بدون چشم داشت است بنابراین حمایت معنوی از این جهادگران حداقل کاری است که می توانیم برای آنها انجام دهیم.