شنبه 1400/01/14 - 20:04
ادمین بسیج سازندگی

دانشجویان گروه های جهادی و بسیجی قزوینی در طول ایام عید، همچنان پای کار بودند.

دانشجویان گروههای جهادی قزوین در راستای محرومیت زدایی، اقدام به مرمت و بازسازی مدارس فرسوده و خانه محروم در روستاها و مناطق کم برخوردار نمودند.