دوشنبه 1400/01/09 - 10:34
ادمین بسیج سازندگی


به گزارش روابط عمومی ؛ سرهنگ  حسینیانی مسئول سازمان بسیج سازندگی و محرومیت زدایی استان قزوین  به همراه معاونت فنی سازمان بسیج سازندگی از روند ساخت دو واحد مسکونی خانه معلولین شهرستان قزوین بخش طارم سفلی در روستای سزنق بازدید کردند.
این دو واحد مسکونی خانه معلولین به خانواده های دارای بیش از دو معلول تحویل داده خواهد شد که به دست پر توان گروه های جهادی سپاه ناحیه امام حسن(ع) و حوزه مقاومت نبی اکرم در حال ساخت است و تادو ماه آینده بهره بردای خواهد شد.