یکشنبه, 03/25/1399 - 12:54

به گزارش خبرگزاری سازمان بسیج سازندگی استان قزوین،کارگاه آموزشی و توجیهی صندوق های قرض الحسنه نواحی، تسهیلگران و مسئولین صندوق های کار آفرین امید با هدف تقویت مالی صندوق ها و ترویج صندوق های قرض الحسنه برگزار گردید.