شناسه خبر :۵۰۱۸

شناسایی سه دهستان محروم و خدمات دهی به ۷۱ روستا

رئیس قرارگاه پیشرفت و آبادانی استان قزوین گفت: بیش از ۷۱ روستا در قالب سه دهستان برای خدمات رسانی توسط این قرارگاه شناسایی شده است.
نسخه مناسب چاپ

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج سازندگی، سرهنگ برین رئیس قرارگاه پیشرفت و آبادانی استان قزوین اظهار کرد: محرومیت زدایی و کمک به محرومین در بسیاری مناطق مهجور واقع شده و آنگونه که باید به آنها رسیدگی نمی شود.

وی گفت: اما خوشبختانه بسیج و سپاه در کنار یکدیگر با تعامل و هم افزایی، خدمات رسانی های بسیاری را به مناطق نیازمند و محروم داشته اند.

رئیس قرارگاه پیشرفت و آبادانی استان قزوین اظهار کرد: در گام اول سه دهستان محروم شناسایی شده که ۷۱ روستا در این طرح، پوشش داده شده که شامل روستاهایی در مناطق طارم و الموت شرقی و غربی می باشد.

سرهنگ برین افزود: در حوزه تربیتی برنامه های ویژه ای از جمله مسافرت اردو اولی ها، ویژه دانش آموزان ۷ تا ۱۷ سال، طراحی و اجرا شد و در مجموع ۹ روحانی در این دهستان ها با مردم و در کنار مردم زندگی می کنند.

برین رئیس قرارگاه پیشرفت و آبادانی استان قزوین عنوان کرد: در حوزه سلامت پیشگیری و درمان نیز فعالیتهای زیادی با اعزام تیم های دانشجویی پزشکی انجام شده و

در حوزه اشتغال نیز در گام اول که توانمندسازی است، با آموزش درست می توانند اشتغال پایدار ایجاد نمایند.

سرهنگ برین‌ گفت: در حوزه عمران نیز بیشتر فعالیت ما خدماتی است و می توان با اطمینان گفت که در همه حوزه ها توانایی همکاری جهت محرومیت زدایی از مناطق محروم را با نهادها و دستگاههای مختلف داریم.

 

    تازه ها